Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

2018-09-19


  • DPIP kases darba laiks:
               Pirmdiena   13.00-17.00
               Otrdiena     8.00-12.00
               Trešdiena   13.00-17.00
               Ceturtdiena 8.00-12.00
               Piektdiena    13.00-15.30

  • Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore 3.kabinets Izglītības pārvalde

           Pieņemšanas laiks

  1. Pirmdiena 13.00-18.00
  2. Otrdiena 08.00-12.00
  3. Trešdiena 13.00-17.00
  4. Ceturtdiena 08.00-12.00
  5. Piektdiena 13.00-16.00

 Cienījamie vecāki! Ierodoties uz pieņemšanu, katru reizi ir nepieciešami šādi dokumenti:
 1. Bērna dzimšanas apliecības/pases oriģināls.
 2. Vecāka personas apliecinoša dokumenta oriģināls. Bērna dzīvesvietai jābūt deklarētai!!!