Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Tradīcijas

dsc0460179
dsc0460179

Mūsu „Sprīdītī” ir iecienīti dažādi pasākumi un svētki:
• 1.septembris – Zinību diena;
• Miķeļi – ražas svētki;
• Rudens svētki;
• 18.novembris – Latvijas dzimšanas diena;
• Adventes sveces iedegšana;
• Salatēva sveiciens;
• Jaunais gads;
• Valentīndiena;
• Meteņi – Масленица;
• Putnu dienas;
• Teātra dienas;
• Vecvecāku dienas;
• Lieldienas;
• Māmiņas diena;
• Izlaiduma balle;
• 1. jūnijs – bērnības diena;
• Jāņi...
• Ūdens svētki;
• Smilšu svētki;
• Sporta izpriecas

Grupās pastāvīgi tiek svinētas bērnu dzimšanas dienas.
Iestādes telpās un teritorijā ir apskatāmas dažādas izstādes.
Notiek izpriecas, tematiskās pēcpusdienas, ekskursijas, tikšanās. Piedalāmies pilsētas organizētajos konkursos un izstādēs.