Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Personāls

dsc06850
dsc06850

Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestādi  vada iestādes vadītāja Jeļizaveta Dupaka.
  Ienākot "Sprīdītī" katrs jutīsies kā mājās. Šo māju sajūtu veido 17 pedagogi un 37 darbinieki. Visi pirmsskolas izglītības skolotāji ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 7 – maģistra grādu pedagoģijā. Laika posmā no 2009. gada septembra līdz 2012. gada aprīlim 11 skolotāji ir piedalījušies ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē pretendējot uz 3. kvalitātes pakāpēm.