Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Iestādes padome

Mūsu iestādē darbojas iestādes padome, kas katru gadu tiek ievēlēta no jauna.
Iestādē darbojas EKO padome, kurā piedalās arī bērni.