Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Kontakti

Adrese: Daugavpils, Tukuma iela 47a

Jeļizaveta Dupaka - pirmsskolas izglītības vadītāja      tel.654-30291
Anita Regža           - vadītājas vietniece                          tel.654-30291
Olga Blaževiča       - iestādes māsa                                 tel.654-39093
Jelena Šostaka      - saimniecības daļas vadītāja           tel.654-39093

...................................

e-pasts: daugip30pii@inbox.lv