Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Skudriņas

2766256928443908

                                                               

  •     Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas skolotājas :
                                                           Anžela Selicka
                                                                Irēna Marčenko
                                                            
                                               pirmssk.skol.palīgs Tatjana Lazurka


                                   
  •     Dienas ritējums
            7.00 - 8.00    Sprīdīšu sagaidīšana, darbība, individuālais darbs;
            8.15 - 8.30    Rīta rosme;
            8.35 - 8.45    Brokastis;
            9.00 - 11.00   Rotaļnodarbības;
            11.15- 12.30  Pastaiga;
            12.45- 13.00  Pusdienas;
            13.10- 15.20  Salds miegs;
            15.20- 16.10  Pakāpeniska celšanās, darbība;
            16.10- 16.20  Launags;
            16.25- 17.00  Spēles, darbība;
            17.00-  18.00  Pastaiga;
            


  • Rotaļdarbību plāns dienai - integrēts
   Valodas joma, Sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinību joma, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma.
 - caurviju prasmju attīstīšana;
- tikumiskā audzināšana.