Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Saulītes

gjs6qtixot55ovx2a

  • Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas skolotājas:

                                               Irina Rjazanceva;
                                              Nataļja Makejeva
                                               
          pirmss. skol. palīgs: Zinaīda Afanasjeva


  • DIENAS RITĒJUMS


 ·         7.00   -     8.00 - Sprīdīšu pieņemšana, darbība;
 ·         8.05   -     8.20 - Rīta rosme;
 ·         8.25   -     8.40 -  Brokastis;
 ·         9.00    -   10.00 - Attīstošās rotaļnodarbības;
 ·         10.30  -   12.15 -  Pastaiga;
 ·         12.30 -    12.50 -  Pusdienas;
 ·         13.00 -    15.10 -  Miegs;
 ·         15.15 -    16.00 -  Pakāpeniska celšanās, darbība;
 ·         16.00 -    16.15 -  Launags;
 ·         16.15 -    17.00 - Spēles, darbība, bērnu darbs;
 ·         17.00 -    18.00 – Pastaiga;    •            Rotaļnodarbību saraksts 2016/2017.māc.gads.

           Pirmdiena
                        
Vizuālā māksla;
                          Mūzika;
                          Fiziskā izglītība un veselība;
                           Latviešu valoda;
            Otrdiena
                         Vizuālā māksla;
                         Dabaszinības;
                          Latviešu valoda;
                          Fiziskā izglītība un veselība;
            Trešdiena
                           Krievu valoda;
                           Mūzika;
                           Mājturība un tehnoloģijas;
                           Fiziskā izglītība un veselība;
                           Latviešu valoda;
            Ceturtdiena
                            Sociālās zinības un ētika;
                            Mājturība un tehnoloģijas;
                            Matemātika;
                            Fiziskā izglītība un veselība;
                            Latviešu valoda;
          Piektdiena
                           Krievu valoda;
                           Mājturība un tehnoloģijas;
                           Fiziskā izglītība un veselība;
                           Latviešu valoda;