Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Putniņi

putnins


  •  Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas skolotājas
                                            Jūlija Jermašonoka;
                                                 Svetlana Makejeva;
                                      
      pirmssk.skol. palīgs        Jelena Ungure


  • DIENAS RITĒJUMS

 ·         7.00   -     8.00 -  Sprīdīšu pieņemšana, darbība;
 ·         7.55   -     8.15 -   Rīta rosme;
 ·         8.20   -     8.35 -   Brokastis;
 ·         9.00    -   10.00  - Attīstošās rotaļnodarbības;
 ·         10.20  -   12.00 -  Pastaiga;
 ·         12.20 -    12.40 -  Pusdienas;
 ·         12.50 -    15.10 -  Miegs;
 ·         15.15 -    15.40 -  Pakāpeniska celšanās, darbība;
 ·         15.40 -    15.55 -  Launags;
 ·         15.55 -     17.00 - Spēles, darbība, bērnu darbs;
 ·         17.00 -     18.00 – Pastaiga;   

  • Rotaļdarbību plāns dienai - integrēts
   Valodas joma, Sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinību joma, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma.
 - caurviju prasmju attīstīšana;
- tikumiskā audzināšana.