Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Puķītes

pukite

  
  • Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas skolotājas:


                                           
                                             Svetlana Jurševica
                                             Ludmila  Kolesņikova
pirmssk.skol. palīgs;          Inna Makarova


  •                    Dienas ritējums


   7.00 - 8.00                Sprīdīšu pieņemšana, darbība, individuālais darbs;
   8.25 - 8.40                 Rīta rosme;
   8.45 - 8.55                 Brokastis;
   9.00-  11.00               Attīstošās rotaļnodarbības;
  11.15-12.35                Pastaiga;
  12.50-13.05                Pusdienas;
  13.10-15.20                Miegs;
  15.20-16.10                Pakāpeniskā celšanās, darbība;
  16.15-16.30                Launags;
  16.35-17.00                Spēles, darbība, bērnu darbs, pulciņi;
  17.00-18.00                Pastaiga;
  •                          Rotaļnodarbību saraksts 2016/2017.māc.gads


Pirmdiena
                 Krievu val.
                 Mūzika;
                  Mājturība un tehnoloģijas
                 Fiziskā izglītība un veselība
Otrdiena
                 Latviešu valoda
                 Matemātika
                 Fiziskā izglītība un veselība
                 Dabaszinības
Trešdiena
                 Mūzika;
                 Sociālās zinības un ētika
                 Vizuālā māksla
                 Fiziskā izglītība un veselība
Ceturtdiena
                  Krievu valoda
                  Vizuālā māksla
                  Fiziskā izglītība un veselība
Piektdiena
                Latviešu valoda
                 Mājturība un tehnoloģijas
                 Fiziskā izglītība un veselība