Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Puķītes

pukite

  
  • Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas skolotājas:


                                           
                                             Anžela Morozova
                                             Ludmila  Kolesņikova
pirmssk.skol. palīgs;          Inna Makarova


  •                    Dienas ritējums


   7.00 - 8.00                Sprīdīšu pieņemšana, darbība, individuālais darbs;
   8.25 - 8.40                 Rīta rosme;
   8.45 - 8.55                 Brokastis;
   9.00-  11.00               Attīstošās rotaļnodarbības;
  11.15-12.35                Pastaiga;
  12.50-13.05                Pusdienas;
  13.10-15.20                Miegs;
  15.20-16.10                Pakāpeniskā celšanās, darbība;
  16.15-16.30                Launags;
  16.35-17.00                Spēles, darbība, bērnu darbs, pulciņi;
  17.00-18.00                Pastaiga;

  • Rotaļdarbību plāns dienai - integrēts
   Valodas joma, Sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinību joma, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma.
 - caurviju prasmju attīstīšana;
- tikumiskā audzināšana.
           

  •