Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Bitītes

untitled

 
Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas skolotājas:

                        Alevtina Sergejeva;
                            Valentīna Šijāne;
      p.skol.palīgs    Viktorija Deiko    


  • DIENAS RITĒJUMS
 ·         7.00   -     8.00 - Sprīdīšu pieņemšana, darbība;
 ·         8.00   -     8.10 -  Rīta rosme;
 ·         8.10   -     8.35 -  Brokastis;
 ·         9.00    -    9.30  -  Attīstošās rotaļnodarbības;
 ·         10.00  -   11.30 -  Pastaiga;
 ·         11.50 -    12.20 -  Pusdienas;
 ·         12.30 -    15.05 -  Miegs;
 ·         15.10 -    15.30 -  Pakāpeniska celšanās, darbība;
 ·         15.35 -    15.50 -  Launags;
 ·         15.55 -    16.30 - Spēles, darbība, bērnu darbs;
 ·         16.45 -    18.00 – Pastaiga;  


  • Rotaļdarbību plāns dienai - integrēts
   Valodas joma, Sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinību joma, matemātikas joma, tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma.
 - caurviju prasmju attīstīšana;
- tikumiskā audzināšana.