Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Taurenīši

tt


  • Bērnus mīļi sagaida pirmsskolas skolotājas:
                       Ņina Kislaja,
                       Marina Turzenoka,
p.skol.palīgs  Larisa Kapustina



Tas, kurš vēršoties pagātnē, spēj atrast jauno, ir cienīgs
būt par skolotāju.
-- Konfūcijs




  • DIENAS RITĒJUMS   
           7.00   -     8.00 - Sprīdīšu pieņemšana, darbība;
 ·         8.00   -     8.10 -  Rīta rosme;
 ·         8.15   -     8.35 -  Brokastis;
 ·         9.00    -    9.50 -  Attīstošās rotaļnodarbības;
 ·         10.00  -   11.35 -  Pastaiga;
 ·         11.55 -    12.15 -  Pusdienas;
 ·         12.30 -    15.05 -  Miegs;
 ·         15.10 -    15.35 -  Pakāpeniska celšananās;
 ·         15.35 -     15.50 - Launags;
 ·         15.55 -     16.30 - Spēles, patstāvīgs darbs;
 ·         16.45 -     18.00 – Pastaiga; ·

          


  • Rotaļnodarbību saraksts 2016/2017.māc.g.
Pirmdiena
       Mūzika;
       Sociālās zinības un ētika;
       Fiziskā izglītība un veselība;
       Vizuālā māksla;
      
Otrdiena
        Mūzika;
        Krievu valoda;
        Fiziskā izglītība un veselība;
        Vizuālā māksla;
        Matemātika;
       
Trešdiena
         Mūzika;
         Krievu valoda;
         Fiziskā izglītība un veselība;
         Vizuālā māksla;
         Sociālās zinības;
        
Ceturtdiena
          Mūzika;
          Krievu valoda;
          Fiziskā izglītība un veselība;
           Vizuālā māksla;
         
Piektdiena
           Mūzika;
           Krievu  valoda;
           Fiziskā izglītība un veselība;
           Dabaszinības;