Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Vides kodekss

img 2332
img 2332

   

        Vides kodekss 2018/2019.

  Iepazīsties, kas ir enerģija!
Šķiro atkritumus pats, māci to citiem!
Mācies pats un māci citiem kā atteikties plastmasas.
Aizgriez krānu, izslēdz gaismu, taupi siltumu - trīs lietas , labas lietas.
Nāc mūsu pagalmā- iepazīsti,  mācies, vēro.
Esi draudzīgs, laipns, neatlaidīgs, pacietīgs! Iemāci kādam to, ko pats zini un proti!  

Mums  izdosies!