Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Vides kodekss

img 2332
img 2332

    

Skolas vides kodekss 2017 -2018

Skolas vides kodekss

Iepazīsties un domā par klimata parmaiņām
Šķiro atkritumus pats, māci to citiem!                                 
Mācies pats un māci citiem iepirkties atbildīgi izvēloties tik produktu cik  varat apēst. 
 Aizgriez krānu, izslēdz gaismu, taupi siltumu - trīs lietas , labas lietas. 
 Nāc mūsu pagalmā- iepazīsti,  mācies , vēro.                                                       
 Esi draudzīgs, laipns, neatlaidīgs, pacietīgs.                                                             
 Iemāci kādam to, ko pats zini un proti!