Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

EKO padome

img 2861
img 2861

  
       Ekopadomes sastāvs;
Eko skolas darba koordinatore - Anita Regža (vad.vietn.)
Eko padomes priekšsēdētāja - Jelizaveta Dupaka (iest.vad.)
Vecāku pārstāvji - Jevģēnija Dalecka, Zinaīda Afanasjeva,
Vecvecāks - Marina Kursiša.
Pedagogi - Irēna Marčenko, Jelena Cirša, Žanna Gasjaneca
Tehniskais darbinieks - Jelena Shostak (saim.dalas. vad.)
 Iestādes māsa - Olga Blaževiča 
Sagatavošanas grupas bērni.