Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

Darbības plāns 2018-2019

dsc00898
dsc00898

Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” Rīcības plāns 2018/2019.

Tēma „Enerģija”  
Mērķis:  Iepazīstināt pirmsskolēnus, kas ir enerģija? Pievērst  uzmanību, kas rožo enerģiju, domāt par taupīšanas ieradumu, un pareizu izmantošanu.
Septembris Bērnu iepazīstināšana: 1.      Kas ir enerģija? (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 2.     Enerģijas izmantošana. (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 3.     Enerģijas iegūšana. (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas).  
Oktobris 4.     Enerģija pirmsskolas iestādē? Kāda? (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 5.     Enerģijas patēriņš.  Enerģijas audits.(Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 6.     Mācos un mācies arī tu.  Ekonomēsim!(Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas).  
Novembris 7.     Rīcības diena.  „Nē vienreiz lietojamai plastmasai”, „Taupīsim enerģiju” (Eko koord,    pirmssk. skol. Jaunbūves bibliotekāri )(bezmaksas). 8.     Temperatūra ārā un telpās Rezultātu attēlošana .(Eko koord, pirmssk.     skol.)(bezmaksas). 9.     Ekonomēsim!(Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas).  
Decembris 10.                         Elektroenerģija tumšajās gada dienās – kā iespējams ekonomēt? (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 11.                         Saules enerģija. Kas tas ir? (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 12.                         Revīzija – pārbaudām gaismekļus iestādē.(Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas).  
Janvāris 13.                         Vējš un tā enerģija (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 14.                        Vējš cilvēka dzīvē.(Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 15.                         Diskusija – ko tu darītu ar vēja, saules enerģiju?(Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 16.                        Vecāku aptauja „Manas mājas energo audits”.
Februāris 17.                         Energo audits iestādē (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 18.                         Izzini kā nosiltināja iestādes ēku.(Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 19.                         Kā tu nosiltinātu mājas? (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas).  
Marts 20.                         Atklātais pilsētas pasākums skolotājiem  „Kas ir enerģija?” (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 21.        Sējam stādus. Kāda enerģija nepieciešama augiem.  
Aprīlis 22.                        Kas iestādē tērē pārlieku daudz enerģijas? (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 23.                         Ēdienu gatavošanai izmantojamā enerģija(Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas).
Maijs - jūnijs 24.                         Saules enerģija augošiem augiem (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 25.                          Novērojam, kā saules un ūdens ietekmē augus. (Eko koord, pirmssk. skol.)(bezmaksas). 26.                        Saņemam  un pareizi lietojam saules enerģiju. 27.                        Ūdens  izmantošana vasaras periodā


EKO programmas realizēšanas plāns grupās

Septembris 1.                Kas ir enerģija? 2.                Enerģijas izmantošana. 3.                Enerģijas iegūšana.
Oktobris 1.                Enerģija bērnudārzā. 2.                Enerģijas patēriņš. 3.                Mācos un mācies arī tu!
Novembris 1.                Rīcības diena 2.                Gaisa temperatūra ārā, telpās , salīdzinām. 3.                Rezultātu attēlošana. (grāmatas, A3 formāts, uzskatāmi attēloti attēli utt.) 4.                Kā es varu ekonomēt?
Decembris 1.    Elektroenerģija tumšajās gada dienās – veicam pētījumu. 2.    Saules enerģija. Kas tas ir? 3.    Pārbaudām gaismekļus iestādē. Ielūdzam elektriķi.
Janvāris 1.    Vējš – tā enerģija. 2.    Vējš cilvēka dzīvē. 3.    Izdomā, ko tu darītu ar vēja, saules enerģiju. Zīmējumu izstāde. 4.    Vecāku aptauja „Manas mājas „Energo audits”.
Februāris 1.    Energ audits iestādē  Eko programma 28.lpp tabula) 2.    Izzini kā  nosiltināja iestādes ēku. 3.    Kā tu nosiltinātu mājas?
Marts 1.    Atklātais pilsētas pasākums skolotājiem „Enerģija”
Aprīlis 1.    Atkārtojam iegūtās zināšanas. 2.    Kas iestādē tērē pārlieku enerģiju? (datori, printeri, video) 3.    Ēdiena gatavošanai izmantojamā enerģija. Uzzini!
Maijs –jūnijs 1.    Eko atskaite Vides izglītības fondam.