Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

DAIĻLASĪTĀJU KONKURSS

2014/01/28
3b571a741d
3b571a741d
Mūsu audzēknes Viktorija Želve un Emīlija Platkova piedalījās Krievu Kultūras centra rīkotajā daiļlasītāju konkursā. Šogad tēma bija veltīta Jaunajam gadam. Meitenes, vecāki un skolotājas ļoti gatavojās šim konkursam, tāpēc arī saņēma balvas un atzinības rakstus. Paldies par piedalīšanos!