Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

APSVEIKUMS STARPTAUTISKAJĀ SKOLOTĀJU DIENĀ!

2013/10/04
sm3 ziedi milestibas krasnums
sm3 ziedi milestibas krasnums
               Vienmēr spēt saskatīt dzīves saulaino pusi,
                      katru dienu ar prieku dalīties savas sirds siltumā un
                    saglabāt vēlmi un spēju katru rītu atklāt jaunu
           un labāku  pasauli         
                                          sevī un apkārtējos1