Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

PIEŠĶIRTS EKOSKOLU NOSAUKUMS

2013/10/03
dsc09196
dsc09196
     2.oktobrī Rīgā Latviešu biedrības namā svinīgajā pasākumā tika piešķirts Ekoskolu sertifikāts 30.pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”, kurā par sasniegumiem ilgspējības attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanu pirmsskolā un tās apkārtnē ir piešķirts Latvijas Ekoskolu nosaukums.       
     Mūsu iestāde Ekoskolu programmu realizē no 2012.gada. Ekoskolu programma ir viens no Ekoskolu visatverošākajiem un arī populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide pirmssskolā. Bet šī programma  neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību pirmsskolā, jo tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi un līdz ar to vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvi iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.
   
               Esam priecīgi, ka šajā darbā ir iesaistījušies ne tikai mūsu bērni, pedagogi,  darbinieki, bet arī bērnu vecāki. Ar prieku turpināsim iesākto darbu.