Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

SADARBĪBA AR SKOLĀM

2013/04/25
dsc07937   copy
dsc07937 copy
   25. aprīlī  mūsu pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēta sadarbības un pieredzes apmaiņas seminārs ar Daugavpils 10. vidusskolas sākumskolas skolotājiem. Pirms kāda laika mūsu pirmsskolas skolotāji apmeklēja skolā atklāto stundu, tagad skolotāji nāca ciemos pie mums. Tika rādīta atklātā rotaļnodarbība, kur bērni rādīja savas zināšanas un prasmes dažādās jomās.  .
     Arī mūsu vecākās grupas bērnu vecāki 25.aprīlī dosies uz atklāto stundu 10.vidusskolā, kur klātienē varēs vērot, kā notiek stundas ar pirmklassniekiem. Pēc nodarbības tika organizēta diskusija, par dažādiem jautājumiem -  mācību vielas apgūšana, svarīgākās problēmas un to risināšana, vecāku informēšana par skolu darbu, un vēl daudzi citi jautājumi, kas veicina bērnu veiksmīgu adoptēšanos skolā, un skolas gaitu iesākšanos.