Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

PUTNU DIENAS

2013/04/16
dsc07914
dsc07914
              Sākot ar 15.aprīli mūsu pirmsskolas mazie "Sprīdīši" tiek aicināti piedalīties Putnu dienās.  Bērni ar lielu prieku atbild uz jautājumiem, min mīklas, dzejoļus, dziesmas,  zina nosaukt gājputnus, atpazīst putnu balsis. Lai labāk iepazītos ar atlidojušiem gājputniem bērni dodas pastaigās, kur novēro putnus. Novēlēsim mūsu spārnotajiem draugiem, lai ātrāk atnāk siltais pavasaris.