Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

MATERIĀLS LATVIEŠU VALODAS APGUVEI MĀJĀS

2018/05/29
 Cienījamie, vecāki!
Ir sagatavots materiāls latviešu valodas apguvei/ atkārtošanai vasarā pirms skolas bērniem kopā ar vecākiem.
Materiālu var printēt, kopēt.
Materiāls tiks ievietots arī Izglītības pārvaldes mājas lapā sadaļā "Bilingvālā izglītība".
Materiāls ir  domāts latviešu valodas apguvei mājās. Jauku vasaru!