Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

RĪCĪBAS DIENAS KONKURSA REZULTĀTI

2017/11/27
img 3829
img 3829
 Esam ļoti priecīgi, ka mūsu iestāde uzvarēja Rīcības dienu konkursā. Šajā gadā Rīcības dienas  tēma bija "Klimata pārmaiņas". Rīcības dienu sagatavošanā piedalījās Eko padomes locekļi, pirmsskolas iestādes kolektīvs, bērni un vecāki. Par labi padarītu  darbiņu saņēmām no Vides izglītības fonda dāvanu -  bezmaksas apmeklēt vienu no Daugavpils teātra izrādēm.