Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

PATEICĪBA "TĪRAI LATVIJAI"

2017/06/01
img 3309
img 3309
Katru gadu piedalāmies izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai". Šogad savācām kopīgi 58 kg. Mums ir liels prieks, ka esam maz savākuši bateriju, tātad atkritumu paliek mazāk, un cilvēki zina, kur stāv speciālie konteineri, lai izmestu  izlietotās baterijas.Paldies A/S BAO par izvestajām baterijām.