Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

GATAVOJAMIES EKO IZSTĀDEI

2017/01/19
img 2718
img 2718
Ir sācies Jaunais gaiļa gads. Mūsu iestādes bērniem, vecākiem un pedagogiem  ir daudz darba. Kopīgi gatavojam dažādus darbiņus, zīmējumus, kas saistīti ar Ekoskolas programmu. Mūsu veidoti darbiņi, zīmējumi tiks nogādāti uz Izglītības pārvaldes foajē telpu, kur līdzcilvēki varēs aizdomāties,  iepazīties, mācīties dažādus jautājumus par vides saglabāšanu, atkritumu šķirošanu, veselīgu dzīvesveidu, veselīgu pārtiku, resursu taupīšanu un ekonomiju, piesārņojumu utt. Izstāde sāks darboties no 20.janvāra. Nākat visi apskatieties!