Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

JAUNGADA SVINĒŠANAS DATUMI

2016/11/30
19cc7bf59f4e3be111448322b0435460
19cc7bf59f4e3be111448322b0435460
         Mīļie mūsu vecāki, ciemiņi.
 Aicinām Jūs apmeklēt Jaungada svētkus, kas notiks:
   - 19. 12. plkst. 9.00  - 2.grupa "Bitītes"
   -  19.12. plkst. 9.45 - 1.grupa "Taurenīši"

   - 20.12. plkst. 16.00 6.grupa "Puķītes"

   - 21.12. plkst. 9.00 - 4. grupa "Putniņi"
   - 21. 12. plkst. 10.00 - 5. grupa "Saulītes"

   - 22.12. plkst. 16.00 - 3. grupa "Skudriņas"