Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA

2016/11/22
img 2398
img 2398
  Novembra mēnesī mūsu sirdīs iedegas patriotisma dzirksteles, kas aizdedz cieņas un mīlestības liesmu pret savu valsti - Latviju.  
  Visu nedēļu mūsu iestādes bērni un pieaugušie īpaši gatavojās svētkiem. Rotaļnodarbībās tika zīmēti zīmējumi, locītas lentītes, kuras svētkos piesprauda katrs pie krūtīm. Vajadzēja iemācīties daudz dzejoļu, deju, dziesmu. Bērni iepazinās ar Latvijas simboliku - ģērboni, karogu, tradīcijām, ieražām. Pētīja izstādē tautas tērpus, cimdus un zeķes ar ornamentiem, kā arī dažādus darinājumus no klūgām, ādas, dzintara, keramikas un koka.
 Ilgi gaidītie svētki varēja sākties, kur kopīgi ar vecākiem klausījāmies un dziedājām valsts himnu.
Daudz, daudz laimītes Latvija!