Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

RĪCĪBAS DIENAS 2016

2016/11/09
img 2305
img 2305
    Klāt ir pienākusi Ekoskolu Rīcības dienas nedēļa. Šajā nedēļa īpaši gribam pievērst uzmanību Ekoskolu tēmai "Mežš". 
  Šogad iesim kopīgi uz Stropu  mežu, kur bērnus iepazīstināsim ar tuvējo mežu un tajā mītošos augu un dzīvnieku sugas.
  Sekmēsim priekšstatu par meža videi draudzīgiem izmantošanas veidiem, kā arī apsaimniekošanu.
   Kopīgi veicināsim vienkāršu priekšstatu par meža ietekmi uz klimatu.
Šajā Ekoskolu Rīcības nedēļā piedalās visu  grupu bērni, skolotaji un vecāki.
 Nāc piedalies, būs ko darīt visiem!