Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

PUTNU DIENAS -2016

2016/04/06
img 1189
img 1189
Čir, čir, mēs esam ieradušies! Šajās pavasara dienās bieži dzirdam putnu sveicienus atgriežoties ligzdošanas vietās tuvākā un tālākā  apkaimē. Nereti kļūstam par putnu vērotājiem un priecājamies par  gājputnu daudzveidību.
   Mūsu iestādes bērni no 4 - 7 aprīlim demonstrēja savas zināšanas par gājputniem. Jauki bija redzēt, ka bērni zina nosaukt gājputnus, ko ēd, kur veido ligzdu.  Bērni ar prieku iesaistījās putnu dejas konkursā, kā arī prezentēja savus mākslas darbus par tēmu "Putni". Pateicamies vecākiem, kas izgatavoja jaunus putnu būrīšus.
    Lai jauka klausīšanās pavasara putnu skaņās.