Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

22.MARTS - PASAULES ŪDENS DIENA

2016/03/23
img 0035
img 0035
22.03.2016. 22.martā kopš 1993.gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, un tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Latvijā Pasaules ūdens diena plaši tiek atzīmēta kopš 1996.gada.
Lai pievērstu ikviena cilvēka, arī pirmsskolas vecuma bērna uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē, mūsu pirmsskolas izglītības iestādē šī temata ietvaros ar devīzi „Ūdens – dzīvības avots!” notika dažādas aktivitātes. Mazie pirmsskolnieki ar rotaļu un jautājumu viktorīnu palīdzību uzzināja daudz jauna par ūdeni un tā nozīmi cilvēkam un dabai, atbildot uz galveno jautājumu „Kāpēc ūdens nepieciešams ik dienu?” Dažādās vecuma grupās bērni salīdzināja dažādus ūdens agregātstāvokļus, eksperimentēja ar ūdenī šķīstošām un nešķīstošām vielām, peldošiem un grimstošiem priekšmetiem. Lai taupītu ūdens resursus, bērni kopā ar skolotājām vingrinājās mazgāt rokas pareizi, netērējot ūdeni bez vajadzības. Aktivitātes bija ļoti jautras un izzinošas un pēc tām galvenais bērnu secinājums bija: “Ūdens ir dabas bagātība, bez kuras nevar iztikt cilvēks un citas dzīvās būtnes – augi un dzīvnieki”.