Bērnu Dārzs Nr.30 `SPRĪDĪTIS`

UZMANĪBU! VECĀKU SAPULCES.

2015/09/18
  Cienījamie vecāki!
Septembra mēnesī mūsu iestādē notiks vecāku sapulces Visi mīļi aicināti apmeklēt un piedalīties dažādu jautajumu risināšanā.
       1.gr. "Taureņi"           24.septembra plkst.16.00
       2.gr. "Bitītes"             30.septembrī plkst. 17.00
       3.gr. "Skudriņas"       25. septembrī plkst. 17.00
       4.gr. "Putniņi"            17. septembrī plkst. 17.00
       5.gr. "Saulītes"          23. septembrī  plkst. 17.00
       6.gr. "Puķītes"            22.septembrī plkst. 17.00